Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng số quá trình tạo hình chi tiết ống dạng chữ thập trong công nghệ dập áp lực cao bên trong bằng phần mềm ANSYS
Authors: Nguyễn Xuân Trường
Advisor: Đào Minh Ngừng
Keywords: Dập áp lực; Phần mềm ANSYS
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan công nghệ dập bằng áp lực cao bên trong và mô phỏng số quá trình tạo hình. Nghiên cứu các thông số cơ bản của quá trình THF. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ANSYS trong mô phỏng số các quá trình biến dạng lớn. Kết quả mô phỏng công nghệ THF bằng phần mềm ANSYS đối với chi tiết ống chữ thập
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ Cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10313
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129677.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.