Thông tin tài liệu


Title: Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện kinh tế và xây dựng bảng giá truyền tải điện
Authors: Vũ Thanh Bình
Advisor: Phan Đăng Khải
Keywords: Bảng giá; Dây dẫn
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu thị trường điện và yếu tố thúc đâỷ việc hình thành thị trường điện cạnh tranh, quan điểm đầu tư lưới điện, truyền tải trong thị trường điện cạnh tranh, xây dựng bảng giá truyền tải điện Việt Nam cho tới năm 2005, mô hình quản lý lưới điện truyền tải và điều độ hệ thống
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10330
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128298.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.