Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế bộ quan sát Gain - Scheduling
Authors: Nguyễn Tiến Thắng
Advisor: Nguyễn Doãn Phước
Keywords: Điều khiển tuyến tính; Bộ quan sát
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết, tính quan sát được, tiêu chuẩn quan sát, bộ quan sát trạng thái tuyến tính, hệ phi tuyến, kỹ thuật Gain - Scheduling, bộ quan sát Gain - Scheduling, bộ quan sát Gain - Scheduling loại 1, loại 2.
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Điều khiển tự động
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10338
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128316.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.