Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiệu quả của thiết bị bù dọc, có điều khiển để nâng cao khả năng truyền tải công suất trong hệ thống điện
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Trần Bách
Keywords: Công suất; Điện xoay chiều
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu ứng dụng thiết bị FACTS trong hệ thống truyền tải điện xoay chiều. Nguyên lý hoạt động và mô hình của thiết bị bù dọc có điều khiển TCSC (Thyristor - Contrlled Series Capaction), thiết bị bù dọc liên quan đến truyền tải công suất, nâng cao ổn định điện áp.Cải thiện ổn định tĩnh. Hiệu quả của thiết bị bù dọc có điều khiển TCSC để nâng cao khả năng truyền tải công suất trong hệ thống điện 220KV miền bắc Việt Nam 2005
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10339
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128318.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.