Thông tin tài liệu


Title: Chế độ không đối xứng của máy phát điện và các yếu tố ảnh hưởng
Authors: Nguyễn Việt Anh
Advisor: Trịnh Hùng Thám
Keywords: Đối xứng; Máy phát điện
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chế độ làm việc không đối xứng của hệ thống điện, tổng quan về các phương pháp nghiên cứu chế độ không đối xứng, phương pháp toạ độ pha,Thành phần đối xứng. Chế độ không đối xứng lâu dài của máy phát điện và các yếu tố ảnh hưởng, công suất trong mạch không đối xứng. Chế độ không đối xứng ngắn hạn của máy phát điện và các yếu tố ảnh hưởng
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10340
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128319.pdf
      Restricted Access
    • Size : 995,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.