Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, tính toán một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thiết bị lọc bụi điện
Authors: Đặng Việt, Hùng
Advisor: Nguyễn, Đình Thắng
Keywords: Hiệu suất; Thiết bị điện
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nguyên nhân và tác hại của bụi, lọc bụi tĩnh điện, hiệu suất các thiết bị lọc bụi, các cơ sở lý thuyết tính toán trong thiết bị lọc bụi công nghiệp, mô tả trường tĩnh điện trong hệ thống lọc bụi, cung cấp điện và điều khiển trong thiết bị lọc bụi tĩnh điện. Tính toán các tham số ảnh hưởng đến hiệu suất thiết bị lọc bụi điện, tính toán chế độ điện thiết bị lọc bụi tĩnh điện phân xưởng đúc-Công ty cơ khí Đông Anh
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10341
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128321.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.