Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng và đánh giá sự làm việc của các giải thuật bảo vệ so lệch đường dây
Authors: Nguyễn Quang Hưng
Advisor: Nguyễn Đức Huy
Keywords: Matlab-simpowersystems; Bảo vệ đường dây cao áp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu cách bảo vệ cho đường dây cao áp. Thuật toán bảo vệ so lệch cho đường dây trên matlab-simpowersystems. Kết quả mô phỏng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10376
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311255.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311255-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 159,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.