Thông tin tài liệu


Title: Phân tích động học và động lực học cơ cấu không gian bằng phương pháp hình chiếu vuông góc
Authors: Phạm Thị Mai Anh
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Phương pháp hình chiếu vuông góc; Động lực học cơ cấu không gian
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Phân tích động học cơ cấu không gian bằng phương pháp hình chiếu vuông góc.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10377
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311259.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311259-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 223,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.