Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về mạng Internet không dây, và ứng dụng thuật toán di truyền trong tối ưu hoá vùng phủ sóng
Authors: Nguyễn Hoàng Sơn
Advisor: Nguyễn Kim Khánh
Keywords: Mạng không dây; Phủ sóng
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mạng Internet không dây, kỹ thuật phủ sóng trong LAN không dây MOBILE IP và ứng dụng giải thuật di truyền để tối ưu hoá vùng phủ sóng trong môi trường văn phòng
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10448
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133919.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.