Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về xử lý tín hiệu thống kê và ứng dụng xây dựng bộ cân bằng kênh tự thích nghi
Authors: Nguyễn Hà Đảm
Advisor: Nguyễn Kim Khánh
Keywords: Xử lý tín hiệu thống kê; Thuật toán thích nghi
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về xử lý tín hiệu dựa trên các thống kê của tín hiệu, bài toán ước lượng phổ của quá trình ngẫu nhiên và các mô hình tham số sử dụng trong ước lượng phổ. Bộ lọc Wiener và các xử lý thích nghi tín hiệu, ứng dụng thuật toán thích nghi xây dựng bộ cân bằng kênh.
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10452
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133926.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.