Thông tin tài liệu


Title: Tóm tắt và trích rút từ khoá tự động từ văn bản áp dụng trong thư viện điện tử
Authors: Giần Quốc Hưng
Advisor: Nguyễn Kim Khánh
Keywords: Trích rút từ khóa; Tóm tắt tự động
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về trích rút từ khoá và tóm tắt tự động, các thuật toán, kiến trúc và hoạt động của hệ thống trích rút từ khoá và tóm tắt tự động, đánh giá mức độ hoạt động của hệ thống và đánh giá hệ thống BK Summary
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10457
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133928.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.