Thông tin tài liệu


Title: Mạng riêng ảo: Công nghệ và triển khai ứng dụng
Authors: Nguyễn Thạc Thanh Quang
Advisor: Nguyễn Thúc Hải
Keywords: Mạng riêng ảo; An ninh mạng
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: iới thiệu tổng quan về mạng riêng ảo, mạng riêng ảo dựa trên IPSEC, dựa trên MPLS và các vấn đề an ninh và quản lý đối với mạng riêng ảo và mô hình dịch vụ mạng riêng ảo.
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10458
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133929.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 3,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.