Thông tin tài liệu


Title: Nhận dạng tiếng nói Tiếng Việt sử dụng mức dưới từ
Authors: Nguyễn Phú Bình
Advisor: Trịnh Văn Loan
Keywords: Nhận dạng tiếng nói
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu những khái niệm cơ bản của nhận dạng tiếng nói, tính chất của tín hiệu tiếng nói, kỹ thuật tính các hệ số MFCC, khái niệm mô hình Markor ẩn vào nhận dạng tiếng nói, mô hình ngôn ngữ và áp dụng mô hình ngôn ngữ vào nhận dạng tiếng nói, hệ thống nhận dạng tiếng nói, tiếng Việt sử dụng đơn vị nhận dạng mức dưới từ.
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10460
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133931.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.