Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu chèn khe tự san phẳng trên cơ sở silicon RTV hai thành phần sử dụng xảm kín khe co giãn đường bê tông xi măng
Authors: Ninh Xuân Thắng
Advisor: Bạch Trọng Phúc
Trịnh Minh Đạt
Keywords: Vật liệu chèn khe tự san phẳng; Xảm kín khe co giãn đường bê tông xi măng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu chèn khe cho đường bê tông xi măng; silicon; chất hóa dẻo; chất độn. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích nguyên liệu đầu; nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ chất lưu hóa tới tính chất của vật liệu chèn khe; phân tích cấu trúc phân tử của vật liệu chèn khe qua phổ hồng ngoại IR,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10502
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311524.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311524-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 539,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.