Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống điều khiển vector trực tiếp - động cơ không đồng bộ không dùng cảm biến tốc độ
Authors: Phạm Văn Dũng
Advisor: Nguyễn Mạnh Tiến
Keywords: Hệ thống điều khiển vector trực tiếp; Động cơ không đồng bộ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ trong hệ không gian vector. Các phương pháp ước lượng tốc độ và phương pháp tính từ thông roto. Xây dựng thuật toán xác định tốc độ và từ thông roto. Hệ thống điều khiển vector không dùng cảm biến tốc độ.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10512
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311539.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311539-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 483,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.