Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng và thiết kế hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
Authors: Trần Quốc Hoàng
Advisor: Vũ Đức Thảo
Keywords: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải; Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nước thải bệnh viện và một số phương án xử lý nước thải. Hiện trạng bệnh viện phụ sản hải phòng và lựa chọn phương án xử lý nước thải. Tính toán các công trình đơn vị.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10524
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311555.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311555-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 238,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.