Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng mô hình lựa chọn chế độ công nghệ phù hợp với quy trình sinh học trong xử lý nước rỉ rác
Authors: Trần Viết Toàn
Advisor: Đặng Xuân Hiển
Keywords: Xử lý nước rỉ rác
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nguồn gốc hình thành và tính chất của nước rỉ rác; mô hình mô phỏng quá trình xử lý sinh học. Quá trình sinh học, mô hình ứng dụng và thực trạng xử lý nước thải tại Việt Nam. Ứng dụng mô hình lựa chọn chế độ công nghệ phù hợp với quy trình sinh học trong xử lý nước rỉ rác.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10525
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311556.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311556-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 227,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.