Thông tin tài liệu


Title: An ninh an toàn thông tin - Mật mã thông tin
Authors: Nguyễn Thanh Phương
Advisor: Đặng Văn Chuyết
Keywords: An toàn thông tin; Mật mã thông tin
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về các kỹ thuật an ninh thông tin cho giao thức ICP/IP, các khái niệm tổng quan. Mật mã thông tin và 1 số kỹ thuật mật mã thông tin tiêu biểu, đưa ra các tiêu chí đánh giá các kỹ thuật mật mã nói chung và 1 số kỹ thuật mật mã cụ thể: Kỹ thuật 3DES
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10545
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133970.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 890,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.