Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế - Phân tích hệ thống điều khiển công nghệ cho giàn khoan Vietsovpetro
Authors: Lê Tùng sơn
Advisor: Phan Xuân Minh
Keywords: Hệ thống điều khiển công nghệ cho giàn khoan; Vietsovpetro
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quá trình thiết bị trên giàn khoan khai thác dầu khí, các hệ thống chính, hệ thống điều khiển công nghệ trên giàn khai thác. Thiết kế hệ thống điều khiển trên giàn khai thác dầu khí. Thiết kế mô phỏng và chạy thử trên wincc.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10555
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311598.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311598-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 112,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.