Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số hoạt chất từ củ bình vôi Việt Nam (stephania SPP)
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Advisor: Trần Bạch Dương
Keywords: Nghiên cứu hoạt chất; Củ bình vôi Việt Nam (stephania SPP)
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các loài bình vôi, các alkaloid nhân isoquinoline của bình vôi, một số phương pháp tách và tinh chế các alkaloid từ bình vôi. Nêu phương pháp nghiên cứu. Thực nghiệm phân lập BV1, phân lập các phần chiết giàu BV2 và BV3...Kết quả phân tích xác định cấu trúc của BV1, BV2, BV3...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10598
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311644.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311644-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 307,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.