Thông tin tài liệu


Title: Phân tích đánh giá ổn định tĩnh hệ thống điện miền bắc Việt Nam bằng phương pháp mô hình nút đẳng trị
Authors: Nguyễn Điệp
Advisor: Trần Bách
Keywords: Hệ thống điện; Đẳng trị
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý thuyết về ổn định tĩnh, một vài nét chung về hệ thống điện Việt Nam và hệ thống điện miền Bắc đến năm 2010; Phân tích ổn định tĩnh của hệ thống điện miền Bắc Việt Nam
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10606
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128340.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.