Thông tin tài liệu


Title: Diễn biến chất lượng môi trường Công ty Supe phôt phat Lâm Thao-Đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở công ty
Authors: Phan Thị Lan Hương
Advisor: Đặng Kim Chi
Keywords: Ô nhiễm môi trường; Môi trường
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về công nghiệp sản xuất phân bón lân ở Việt Nam, diễn biến chất lượng môi trường của Công ty Supe phôt phat và hoá chất Lâm Thao, đánh giá các biện pháp môi trường đang thực hiện và đề xuất một số các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10608
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128342.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.