Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý Amoni(NH4+) trong nước ngầm của nhà máy nước Pháp Vân bằng phương pháp sinh học
Authors: Phạm Văn Quân
Advisor: Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Keywords: Nước ngầm; Phương pháp sinh học
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu Amoni và các tác động tới sức khoẻ con người, đôí tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả thảo luận, bồn nitrat, bồn khử nitrat, bể sục khí bổ sung
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10609
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128344.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.