Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lồng ghép đánh giá sản xuất sạch hơn và hệ thống ISO 14001 tại Công ty than Hà Tu
Authors: Phan Anh Tuấn
Advisor: Trần Văn Nhân
Keywords: Khai thác; Sản xuất sạch; Than đá
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về hiện trạng khai thác than ở Việt Nam, tổng quan về tiếp cận sản xuất sạch hơn và ISO 14001, nghiên cứu lồng ghép , đánh giá sản xuất sạch hơn và hệ thống ISO 14001 tại Công ty than Hà Tu.
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10610
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128346.pdf
      Restricted Access
    • Size : 643,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.