Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của bụi Silic trong ngành cơ khí luyện kim đến sức khoẻ người lao động, Đề suất các giải pháp bảo vệ sức khoẻ người lao động
Authors: Đào Phú Cường
Advisor: Huỳnh Trung Hải
Keywords: Bảo vệ sức khỏe; Bụi Silic; Luyện kim
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu hiện trạng ngành cơ khí luyện kim, định hướng phát triển, quy trình sản xuất và nhu cầu nguyên liệu. Ô nhiễm bụi và tình trạng bệnh bụi phổi Silic trong ngành cơ khí luyện kim. Biện pháp gỉam thiểu ô nhiễm bụi và dự phòng bệnh bụi phổi Silic
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10611
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128348.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.