Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống thông tin môi trường tích hợp Internet và hệ thống thông tin địa lý
Authors: Phan Y Vân
Advisor: Nguyễn Chi Quang
Keywords: Môi trường
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu thông tin môi trường và các yếu tố lên quan, hệ thông tin môi trường, phổ biến thông tin môi trường tơí cộng đồng, các mô hình khái niệm về hệ thông tin môi trường, webcis-hệ thông tin môi trường
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10612
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128352.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.