Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế của công ty M&P quốc tế
Authors: Đỗ Thế Bảo
Advisor: PGS-TS. Nguyễn Văn Nghiến
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý thuyết . Chương 2: Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty M&P Quốc tế. Chương 3: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty M&P Quốc tế
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10622
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128900.pdf
      Restricted Access
    • Size : 760,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.