Thông tin tài liệu


Title: Định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhà máy thuốc lá Sài Gòn giai đoạn 2005-2010
Authors: Vũ Nhật Tân
Advisor: TS.Phạm Thị Thu Hà
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động đào tạo nhân lực tại nhà máy .Chương 3: Định hướng và đề xuất biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nhân lực tại nhà máy thuốc lá Sài Gòn giai đoạn 2005-2010
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10623
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129575.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.