Thông tin tài liệu


Title: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN TỐI ƯU HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ TẢI CỠ LỚN THEO TIÊU CHUẨN E/ÊC/TRANS/505
Authors: Tạ Văn Tám
Advisor: PGS.TS Nguyễn Trọng Hoan
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Chương 1: giới thiệu chung. Chương 2: Cơ sở đánh giá chất lượng quá trình nhanh. Chương 3: Tính toán khảo sát quá trình phanh ô tô tải cỡ lớn theo tiêu chuẩn E/ECE/TRANS/505. Chương 4: Ảnh hưởng của một số thông số kết cấu và các yếu tố dử dụng tới chất lượng quá trình phanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10624
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128903.pdf
      Restricted Access
    • Size : 994,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.