Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên
Authors: Ngô Thuý Hà
Advisor: Nghiêm Sĩ Thương
Keywords: Hoạt động tài chính
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10636
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128699.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.