Thông tin tài liệu


Title: Phân tích chất lượng và xây dựng một số giải pháp nâng cao chất lượng nguyên liệu thuốc lá vàng sấy ở Tổng công ty thuốc lá Việt Nam
Authors: Phạm Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Chất lượng
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng và quản lý chất lượng, thực trạng chất lượng. Những yếu tố ảnh hưởng và một số định hướng giải pháp nâng cao chất lượng nguyên liệu thuốc lá vàng sấy ở Tổng công ty thuốc lá Việt Nam
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10638
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128702.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.