Thông tin tài liệu


Title: Phân tích chiến lược và một số đề xuất về chiến lược phát triển ngành in Quân đội 2005-2015
Authors: Nguyễn Văn Chương
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Chiến lược kinh tế
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược. Phân tích và đưa ra đề xuất về chiến lược phát triển về nghành in Quân đội đến năm 2015
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10651
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128721.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.