Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ điều khiển động cơ từ trường dọc trục kiểu roto lồng sóc
Authors: Đỗ Trọng Tấn
Advisor: Nguyễn Quang Địch
Keywords: Roto lồng sóc; Hệ điều khiển động cơ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về động cơ dùng ổ từ. Mô hình hóa động cơ từ trường dọc trục kiểu roto lồng sóc. Xây dựng cấu trúc, mô phỏng hệ thống điều khiển tựa từ thông cho động cơ từ trường dọc trục kiểu roto lồng sóc.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10673
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310516.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310516-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 351,73 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.