Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp tái tạo ảnh 3 chiều trong chẩn đoán hình ảnh y tế
Authors: Đinh Công Đạt
Advisor: Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: Chẩn đoán hình ảnh y tế; Phương pháp tái tạo ảnh 3 chiều
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đồ họa #D và tái tạo hình ảnh 3D. Một số kỹ thuật tái tạo ảnh 3D. Mô phỏng tái tạo ảnh 3D trong y tế.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10687
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310527.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310527-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.