Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thuật toán định tuyến trong mạng sensor network để chống lại tấn công từ chối dịch vụ
Authors: Nguyễn Trọng Duy
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Giải thuật định tuyến; An ninh mạng cảm biến không dây
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Vấn đề định tuyến, an ninh trong mạng cảm biến không dây. Nghiên cứu giải thuật định tuyến chống lại cách tấn công từ chối dịch vụ trong mạng cảm biến không dây
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10692
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310533.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310533-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 170,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.