Thông tin tài liệu


Title: Mô hình phát hiện mã độc trên firmware của một số thiết bị định tuyến
Authors: Nguyễn Huy Trung
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Thiết bị định tuyến; Phát hiện mã độc
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mã độc và thiết bị nhúng. Các phương pháp trích xuất và phân tích firmware. Đề xuất mô hình phát hiện mã độc nhúng trên firmware.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10693
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310534.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310534-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 294,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.