Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế chế tạo mạch điều khiển tủ sấy
Authors: Nguyễn Vân Khoa
Advisor: Nguyễn Phan Kiên
Keywords: Chế tạo mạch điều khiển tủ sấy; Thiết kế mạch điều khiển tủ sấy
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan vể một số tủ sấy trong bệnh viện. Lý thuyết về vi sinh vật, ngắt và timer/coutertrong vi điều khiển. Phân tích nguyên lý hoạt động và sản phẩm của tủ sấy. Thiết kế và thực nghiệm sản phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10727
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310573.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310573-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 282,73 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.