Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về xử lý hình ảnh và ứng dụng trong máy chụp X-quang
Authors: Trần Xuân Tùng
Advisor: Nguyễn Ngọc Văn
Keywords: Xử lý hình ảnh của máy chụp X-quang
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về xử lý hình ảnh trong y tế. Phân tích một số phương pháp nâng cao chất lượng hình ảnh y tế. Đề xuất giải pháp kỹ thuật nâng cao độ tương phản trong xử lý hình ảnh của máy chụp X-quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10729
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310578.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310578-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 291,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.