Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo suất liều chiếu xạ sử dụng photodiode BPW34
Authors: Phan Lương Tuấn
Advisor: Đặng Quang Thiệu
Keywords: Chế tạo thiết bị đo suất liều chiếu xạ; Photodiode BPW34
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về photodiode PIN BPW34, ứng dụng của photodiode trong một số thiết bị. Thiết kế, chế tạo thiết bị đo suất liều chiếu xạ sử dụng photodiode BPW34. Trình bày quá trình kiểm định hoạt động của thiết bị đo suất trong môi trường chiếu xạ.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10731
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310598.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310598-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 92,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.