Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh sử dụng pin năng lượng mặt trời độc lập
Authors: Phạm Ngọc Bắc
Advisor: Đặng Thái Việt
Keywords: Sử dụng pin năng lượng mặt trời; Thiết kế mô hình nhà thông minh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu các cơ sở lý thuyết về Aruino, ứng dụng truyền thông mạng cảm biến trong nhà thông minh và dàn xoay năng lượng mặt trời tự định tâm. Thiết kế hệ thống nhà thông minh và hệ thống dàn năng lượng mặt trời với giá tự xoay theo 2 trục. Đánh giá kết quả thực nghiệm hệ thống.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10741
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310604.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310604-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 284,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.