Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất giải pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm nước thải trong công nghiệp chế biến thuỷ sản đông lạnh phù hợp với điều kiện Việt Nam
Authors: Bùi Hồng Quang
Advisor: Nguyễn, Ngọc Lân
Keywords: Ô nhiễm; Thuỷ sản; Xử lý nước thải
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan công nghệ sản xuất và đặc trưng gây ô nhiễm môi trường trong ngành chế biến thuỷ sản. Đánh giá hiện trạng sản xuất và mức độ ô nhiễm của nước thải cùng các biện pháp xử lý đang được áp dụng trong chế biến thuỷ sản đông lạnh. Một số giải pháp ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm và phương án công nghệ xử lý nước thải chế biến thuỷ sản đông lạnh
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10745
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128803.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.