Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hoá một số chỉ tiêu chất lượng môi trường khí tại khu vực Hà Nội bằng phần mềm UAM-V
Authors: Trần Thị Diêụ Hằng
Advisor: Trịnh Thành Người
Keywords: Môi trường khí; Phần mềm UAM-V
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Các phần mềm đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới phục vụ việc quản lý chất lượng môi trường không khí, hệ thồng mạng lưới trạm quan trắc môi trường của Việt Nam, hiện trạng môi trường không khí của Hà Nội qua các nghiên cứu đã được tiến hành các thông số của mô hình trong phần mềm UAM-V, cơ sở các phương pháp số được sử dụng giải bài toán tính nồng độ của các chất ô nhiễm theo UAM-V số liệu đầu vào của phần mềm.
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10753
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128809.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.