Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, ứng dụng gói phần mềm Freertos trong lập trình cho các thiết bị đo lường và điều khiển
Authors: Chu Thế Hùng
Advisor: Nguyễn Quốc Cường
Keywords: Thiết bị điều khiển- Thiết bị đo lường
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ điều hành thời gian thực. Nghiên cứu hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS. Cài đặt FreeRTOS lên họ vi điều khiển ARM7. Thiết kế ứng dụng với FreeRTOS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Đo lường và các hệ thống điều khiển
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10781
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104969.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.