Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch bằng tàu biển đến Việt Nam
Authors: Ngưyễn Lâm Nguyên
Advisor: Phạm Cảnh Huy
Keywords: Một số giải pháp Marketing; Du lịch bằng tàu biển đến Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày quá trình hình thành, phát triển, vai trò, nội dung cơ bản của Marketing. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch; đề xuất giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch tàu biển đến Việt Nam.
Description: Luận văn -Thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10782
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104916.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.