Thông tin tài liệu


Title: Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống chiếu sáng đường giao thông đô thị tại BQL dự án xây dựng TP Bắc Ninh
Authors: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Advisor: Phạm Thị Thanh Hồng
Keywords: Hệ thống chiếu sáng; Đường giao thông đô thị; BQL Dự án xây dựng Tp. Bắc Ninh.
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống chiếu sáng đường giao thông đô thị tại BQL Dự án xây dựng Tp. Bắc Ninh.
Description: Luận văn -Thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10783
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104915.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.