Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của PV Gas giai đoạn 2008 - 2015
Authors: Trần Huy Thực
Advisor: Trần Trọng Phúc
Keywords: Thực trạng cạnh tranh của PV Gas giai đoạn 2000-2007; Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của PV Gas giai đoạn 2008 - 2015
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh. Đánh giá thực trạng cạnh tranh của PV Gas giai đoạn 2000 - 2007; đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của PV Gas giai đoạn 2008 - 2015.
Description: Luận văn -Thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10784
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104914.pdf
      Restricted Access
    • Size : 958,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.