Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng xử lý ảnh và mạng nơ-ron trong nhận dạng biển số
Authors: Nguyễn Thành Trung
Advisor: Trần Hoài Linh
Keywords: Xử lý ảnh- Mạng nơ-rôn-Dạng biển số
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày vấn đề khoa học, thực tiễn của đề tài. Nêu các bước thực hiện bài toán nhận dạng biển số xe, chi tiết từng khối chức năng và kết qủa thực hiện.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Đo lường và hệ thống điều khiển
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10786
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104964.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.