Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tác động của việc hình thành các Khu vực công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Lê Thị Phi Nga
Advisor: Trần Văn Bình
Keywords: Khu vực công nghiệp; Địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về phát triển kinh tế và đánh giá tác động của việc hình thành các Khu công nghiệp (KCN). Đánh giá tác động của việc hình thành các KCN đến tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đề xuất giải pháp phát triển bền vững các KCN trên địa bàn Tỉnh.
Description: Luận văn -Thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10787
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104913.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.