Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất Catalaza của phức chất Mn(II) với Dietyl Triamin
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Advisor: NGUYỄN VĂN XUYẾN
Keywords: Tính chất Catalaza; Chất Mn(II) với Dietyl Triamin
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu quy luật động học xúc tác, dạng xúc tác, tìm điều kiện tối ưu cho sự tạo phức và phát huy tối đa đặc tính xúc tác của phức Mn(II) với Dietyl Triamin (DETA) trong hệ H2O-Mn2+-DETA-H2O2
Description: Luận văn Thạc sỹ ngành Hoá cơ bản/ chuyên ngành Hoá lý
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10827
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129748.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.