Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng máy đo độ ồn trên PDA
Authors: Đặng Thanh Nghị
Advisor: Nguyễn Thị Lan Hương
Keywords: Đo độ ồn-PDA
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Định nghĩa, phân loại, và các tính năng điển hình của một PDA. Phần mềm LabView, module PDA, lập trình đồ họa, cách thức xây dựng giao diện, phương thức xử lý dữ liệu và cách xây dựng thiết bị đo ảo bằng LabView. Đặc tính của âm và các miền âm, các tiêu chuẩn về độ ồn và các thiết bị đo độ ồn hiện nay. Trình bày mô hình máy đo độ ồn, các tính toán và thử nghiệm hệ thống.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Đo lường và các hệ thống điều khiển
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10832
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104968.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.